+387 51 329 750

VIJESTI

U četvrtak, 12.01.2017, u hotelu Biser u Derventi, održan je uvodni sastanak projekta FEMRED. Sastanku su prisustvovali predstavnici sve četiri opštine iz područja koje pokriva projekat – Derventa, Laktaši, Srbac i Novi Grad. Cilj sastanka bio je da se predstavnicima opština detaljno predstavi projekat i njegove aktivnosti i rezultati, te da se uspostavi Upravni odbor projekta u kojem je, pored predstavnika LIR Evolucije i LAG SAVUS-a, po jedan predstavnik iz sve četiri opštine.

Nakon prezentacije projekta, učesnici sastanka su diskutovali o stanju i problemima na sistemu zaštite od poplava na ciljnom području. Nakon provedene analize stanja i rizika, kroz projekat će biti provedeno čišćenje i rekonstrukcija odvodnih kanala ili proširenje kapaciteta pumpnih stanica u svakoj od četiri opštine, a u skladu sa budžetom projekta. Partneri će u narednom periodu započeti aktivnosti na analizi potreba za obukama osoblja lokalnih vlasti da razviju Nadzorne i Akcione planove kao i Zajedničku strategiju koordinacije koja će definisati raspoloživa sredstava i nadležnosti pojedinih grupa kako bi se pratila situacija prije nastanka poplava, omogućilo blagovremeno i efikasno reagovanje kada se poplave pojave. Takođe, mobilna aplikacija za komunikaciju u slučaju poplava će biti realizovana u okviru projekta.

Pretraga

Partneri projekta

LIR evolution
Savus
Top