+387 51 329 750

VIJESTI

LIR Evolucija i LAG SAVUS započeli su implementaciju projekta FEMRED - Upravljanje vanrednom situacijom - poplavama i smanjenje rizika od poplava u regiji Derventa (FEMRED „Flood Emergency Management and Risk REDuction in Derventa region”). Opšti cilj projekta je umanjiti štete nastale u prethodnim poplavama i spriječiti ili umanjiti negativne efekte od budućih poplava kroz realizaciju pilot akcija i uspostavljanje menadžmenta i umanjivanja rizika u slučajevima vanredne situacije na području opština Derventa, Laktaši, Srbac i Novi Grad.

Projekat finansira Evropska unija, kroz program Pomoći civilnom društvu za oporavak od poplava. Projekat će pružiti podršku civilnom društvu u oporavku pogođenih područja u regiji Derventa, te doprinijeti oporavku životne sredine u područjima pogođenim poplavama. Projektom će se ojačati koordinacija, saradnja i komunikaciju između predstavnika opštinskih vlasti, civilne zaštite i neformalnih grupa koje djeluju u vanrednim situcijama kroz treninge, simulacije, vježbe na terenu i pilot akcije s ciljem da pomogne lokalnim zajednicama u regiji Derventa u oporavku od prethodnih i prevenciji budućih poplava.

Pretraga

Partneri projekta

LIR evolution
Savus
Top