+387 51 329 750

FEMRED projekat

FEMRED – UPRAVLJANJE VANREDNOM SITUACIJOM - POPLAVAMA I SMANJENJE RIZIKA OD POPLAVA U REGIJI DERVENTA (DERVENTA, LAKTAŠI, SRBAC i NOVI GRAD) (Flood emergency management and risk reduction in Derventa region)

FEMRED projekat je počeo 15. novembra, 2016. godine i traje 12 mjeseci. Ukupan budžet projekta je: 219.560,92 EUR / 429.423,83 KM, od čega je EU finansiranje: 197.604,83 EUR / 386.481,45 KM a potrebno lokalno sufinansiranje: 21.956,09 EUR / 42.942,38 KM koje su obezbijedile opštine u kojima se implementira projekat i projektni partneri.

Opšti cilj projekta je umanjiti štete nastale u prethodnim poplavama i spriječiti ili umanjiti negativne efekte od budućih poplava kroz realizaciju pilot akcija i uspostavljanje menadžmenta i umanjivanja rizika u slučajevima vanredne situacije na području opština Derventa, Laktaši, Srbac i Novi Grad.

Specifični ciljevi projekta su:

  • Uspostaviti i unaprijediti koordinaciju, saradnju i komunikaciju između formalnih i neformalnih grupa koje su aktivne u vanrednim situacijama i utiču na smanjivanje šteta od poplava;
  • Pružiti podršku lokalnim vlastima da razviju Nadzorne i Akcione planove za smanjivanje šteta u slučaju poplave i djelovanja u vanrednim situacijama kao i uspostavljanje održivog menadžmenta riječnih tokova;
  • Pružiti podršku tokom obnavljanja životne sredine kroz realizaciju pilot akcija u svakoj opštini (čišćenje kanala i uklanjanje uskih grla, povećanje kapaciteta pumpnih stanica).

Projekat će realizovati praktične obuke o menadžmentu u slučaju vanredne situacije i spriječavanja poplava te će povećati spremnost reagovanja u slučaju poplava i djelovanja na spriječavanju nastajanja. U okviru projekta će se provesti obuke i pružiti podrška lokalnim vlastima da razviju Nadzorne i Akcione planove kao i Zajedničku strategiju koordinacije kojima će se definisati raspoloživa sredstva i nadležnosti pojedinih grupa kako bi se pratila situacija prije nastanka poplava i omogućilo blagovremeno i efikasno reagovanje kada se poplave pojave. U ove obuke će biti uključene i neformalne grupe koje su pružale podršku u toku poplava kako bi se i njihovo djelovanje moglo uključiti i planirati u slučaju vanrednih situacija. Simulacije za odgovorno osoblje ispred formalnih i neformalnih grupa će se organizovati na jednom mjestu kao bi se učvrstili kanali komunikacije i struktura donošenja i sprovođenja odluka.

Vježbe na terenu će biti organizovane kako bi se testirale predviđene procedure i stekla neophodna praktična iskustva. Mobilna aplikacija će biti razvijena u dvije sekcije: javna koja će služiti za obavještavanje građana tokom vanredne situacije, dok će privatna sekcija omogućiti registrovanim korisnicima iz formalnih i neformalnih grupa da razmjenjuju informacije i koordinišu aktivnosti.

Prioriteti svake opštine vezani za čišćenje odvodnih kanala ili proširenje kapaciteta pumpnih stanica će se analizirati i po jedna pilot akcija će biti izabrana i realizovana u svakoj opštini.

Tokom poplava koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu u maju 2014., nezvanične grupe kao što su nevladine organizacije, ronilački klubovi, sportski klubovi i mjesne zajednice su pokazale veliku solidarnost i spremnost da reaguju pa bi i njihovo učešće trebalo biti uključeno u zvanične planove kako bi se moglo reagovati u vanrednim situacijama i znati koji su sve raspoloživi resursi.

Pretraga

Partneri projekta

LIR evolution
Savus
Top