+387 51 329 750

VIJESTI

U okviru projekta FEMRED-Upravljanje vanrednom situacijom - poplavama i smanjenje rizika od poplava u regiji Derventa (Derventa, Laktaši, Srbac i Novi Grad), LIR Evolucija je realizovala pilot akciju u opštini Laktaši. 

 Opština Laktaši je, u saradnji sa timom LIR Evolucije, definisala potrebnu pilot akciju na svom području- regulaciju vodotoka Stupčevice od mosta na rezervnoj saobraćajnici do vještačkog jezera u Trnu. Radovi su počeli krajem jula i varšeni u avgustu. Projekat je podržala Opština Laktaši. 

Projekat FEMRED finansira Evropska unija. Vrijednost projekta je 198 000 EUR, od kojih je 70 000 EUR iskorišteno za pilot akcije - radove na revitalizaciji poplavljenih područja.

Stupčevica prije i nakon radova, Opština Laktaši

Pretraga

Partneri projekta

LIR evolution
Savus
Top