+387 51 329 750

VIJESTI

Opština Derventa je 7.11.2017 bila domaćin Finalne Konferencije projekta FEMRED Upravljanje vanrednom situacijom-poplavama i smanjenje rizika od poplava u regiji Derventa, finansiranog od strane EU. 

Projekat je realizovao 4 praktična treninga u opštinama Laktaši, Srbac, Derventa i Novi Grad o organizaciji aktivnosti na prevenciji, ublažavanju efeketa poplava i sprečavanju poplava, čime je povećana spremnost reagovanja učesnika treninga u uslovima poplava i djelovanja na sprečavanju njihovog nastajanja. Na treninzima su učestvovali predstavnici formalnih, kao i neformalnih grupa koje su pružale podršku u toku poplava 2014., kako bi se i njihovo djelovanje moglo uključiti i planirati u slučaju vanrednih situacija.

U četvrtak, 12.01.2017, u hotelu Biser u Derventi, održan je uvodni sastanak projekta FEMRED. Sastanku su prisustvovali predstavnici sve četiri opštine iz područja koje pokriva projekat – Derventa, Laktaši, Srbac i Novi Grad. Cilj sastanka bio je da se predstavnicima opština detaljno predstavi projekat i njegove aktivnosti i rezultati, te da se uspostavi Upravni odbor projekta u kojem je, pored predstavnika LIR Evolucije i LAG SAVUS-a, po jedan predstavnik iz sve četiri opštine.

LIR Evolucija i LAG SAVUS započeli su implementaciju projekta FEMRED - Upravljanje vanrednom situacijom - poplavama i smanjenje rizika od poplava u regiji Derventa (FEMRED „Flood Emergency Management and Risk REDuction in Derventa region”). Opšti cilj projekta je umanjiti štete nastale u prethodnim poplavama i spriječiti ili umanjiti negativne efekte od budućih poplava kroz realizaciju pilot akcija i uspostavljanje menadžmenta i umanjivanja rizika u slučajevima vanredne situacije na području opština Derventa, Laktaši, Srbac i Novi Grad.

Pretraga

Partneri projekta

LIR evolution
Savus
Top