+387 51 329 750

VIJESTI

U okviru projekta FEMRED-Upravljanje vanrednom situacijom - poplavama i smanjenje rizika od poplava u regiji Derventa (Derventa, Laktaši, Srbac i Novi Grad) koji implementira LIR Evolucija i LAG Savus, završeno je čišćenje dijela korita potoka Dobrljača u Opštini Novi Grad. Ukupna dužina uređenja i čišćenja korita od riječnog nanosa je 585m, u dijelu vodotoka od pruge Novi Grad-Dobrljin do ušća u rijeku Unu.

 

  

LIR Evolucija je u sklopu projekta FEMRED već realizovala pilot akcije na teritoriji opština Derventa, Laktaši, Srbac i Novi Grad. U Derventi je očišćen i rekonstruisan kanal Vukovija u dužini od 1022 m. U Laktašima je izvršena regulacija vodotoka Stupčevice od mosta na rezervnoj saobraćajnici do vještačkog jezera u Trnu u dužini od 320 m. U Srbcu su očišćeni i rekonstruisani odvodni kanali Jakšin Potok-Gornji Kaoci u dužini od 900 m, Džainac-Kobaš u dužini od 1300 m i Oraščina-Srbac u dužini 950 m. U Novom Gradu je instalisana i puštena u rad potapajuća muljna pumpa za otpadne vode u stanici Prekosanje, čime je osnažen kapacitet pumpne stanice. Pilot akcije su doprinijele revitalitaciji poplavljenog područja, te omogućile zaštitu lokalnog stanovništva i imovine u slučaju izlivanja rijeka i poplava.  Ukupna vrijednost realizovanih pilot akcija je 137 000 KM. Ukupna vrijednost projekta je približno 430 000 KM, a finansiran je od strane EU.

Pretraga

Partneri projekta

LIR evolution
Savus
Top