+387 51 329 750

VIJESTI

Opština Derventa je 7.11.2017 bila domaćin Finalne Konferencije projekta FEMRED Upravljanje vanrednom situacijom-poplavama i smanjenje rizika od poplava u regiji Derventa, finansiranog od strane EU. 

Projekat je realizovao 4 praktična treninga u opštinama Laktaši, Srbac, Derventa i Novi Grad o organizaciji aktivnosti na prevenciji, ublažavanju efeketa poplava i sprečavanju poplava, čime je povećana spremnost reagovanja učesnika treninga u uslovima poplava i djelovanja na sprečavanju njihovog nastajanja. Na treninzima su učestvovali predstavnici formalnih, kao i neformalnih grupa koje su pružale podršku u toku poplava 2014., kako bi se i njihovo djelovanje moglo uključiti i planirati u slučaju vanrednih situacija.

U okviru projekta FEMRED-Upravljanje vanrednom situacijom - poplavama i smanjenje rizika od poplava u regiji Derventa (Derventa, Laktaši, Srbac i Novi Grad), LIR Evolucija je realizovala pilot akciju u opštini Laktaši. 

U okviru projekta FEMRED-Upravljanje vanrednom situacijom - poplavama i smanjenje rizika od poplava u regiji Derventa (Derventa, Laktaši, Srbac i Novi Grad), opština Laktaši je u saradnji sa timom LIR Evolucije definisala potrebnu pilot akciju na svom području. Projekat finansira Evropska unija.

Pretraga

Partneri projekta

LIR evolution
Savus
Top